Elgato Eve Energy EU Wireless Power Sensor

Förbättra din komfort.
Lev smartare genom att veta mer om den plats du bryr dig mest om.
Med Eve Energy, koppla dina enheter till eller från med Siri eller med
en enkel klick och se omedelbart hur mycket energi dina enheter använder.
Se din energiförbrukning via grafer, dag, månad eller år. Få insikter som
hjälper dig att förbättra din komfort och göra ditt hem ett smartare ställe.

Använd Siri på din iPhone, iPad eller iPod touch för att styra dina enheter
anslutna till Eve Energy med bara din röst. Tilldela anpassade namn till
dina enheter, kombinera dem i grupper och skapa scener för att kontrollera
flera heminställningar i bara ett steg.

Enkel installation:
Eve ansluter direkt till din iPhone eller iPad med hjälp av Bluetooth Smart-teknik,
utan komplicerad WiFi-inställning eller behovet av ett nav, gateway eller bro.

Fjärranslutning:
Vill du få ditt hem redo för din ankomst? Control Eve Energy, även om du är borta
från hemmet. Allt du behöver är en Apple TV, och du är redo att fjärransluta
enheterna på och av, starta din favoritbild eller kontrollera statusen för ditt
hem med en blick.

Avancerad säkerhet:
HomeKit-tekniken erbjuder avancerad säkerhet med end-to-end kryptering
och autentisering mellan Eva och din iPhone, iPad eller iPod touch.